[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาว
ชื่อเล่น : 
nok
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/5/2521
อายุ : 
41
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
mail@ssk.com  
ที่อยู่ : 
80
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
33000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0800486822
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท