ชื่อ - นามสกุล :นายเอกอมร ใจจง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :424 หมู่ 8 บ้านหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0991674266
Email :atom3123@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา