ชื่อ - นามสกุล :นายเอกอมร ใจจง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :80 หมู่ 1 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา