ชื่อ - นามสกุล :นางทองม้วน แสงลับ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :90 หมู่ 1 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0831263203
Email :Tmsl.2505@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ