ชื่อ - นามสกุล :นายจีระยุทธ พากุล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :51 หมู่ 9 บ้านบก ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0896257933
Email :Jeerayuth9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ