ชื่อ - นามสกุล :นางปราณี พิทักษา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :94 หมู่ 1 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0879609688
Email :Pranee.phi2505@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล